Casa Mas Montañas

Algemene Voorwaarden

Van harte welkom in ons gastenverblijf en we vragen je op de hoogte te stellen van onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

Sinaasappelen

1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gasten van Casa Mas Montañas.

Met het aangaan van een reserveringsaanvraag of reservering ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

 • Het minimum verblijf in Casa Mas Montañas is twee nachten.
 • Inchecken kan tussen 15.00 en 20.00 uur, uitchecken voor 11.00 uur. In overleg kan hiervan afgeweken worden. Een late check-out is mogelijk wanneer de kamer of suite op de dag van vertrek niet gereserveerd is.
  De prijs is € 20,- . Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.
 • In overleg en indien mogelijk kan er een campingbed in de kamer of suite geplaatst worden. Kosten hiervoor zijn 7,50 per nacht.
 • Roken is in de kamers, suites en algemene ruimtes binnenshuis niet toegestaan. Buiten mag gerookt worden, maar wij vragen onze rokende gasten rekening te houden met de overige gasten van Casa Mas Montañas. In de buurt van de bomen en het natuurgebied is het om veiligheidsredenen verboden te roken.
 • Huisdieren zijn in overleg toegestaan.
 • Gasten kunnen hun auto parkeren op het afgesloten privé parkeerterrein. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.
 • De eigenaars kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of de huisregels of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

Casa Mas Montañas behoudt zich het recht om de voorwaarden en bepalingen te wijzigen. Je accepteert en erkent als bindend de voorwaarden en bepalingen die van kracht zijn op het moment dat je de website en faciliteiten van Casa Mas Montañas gebruikt. 

2. Tarieven

 • Tarieven vermeld op de website zijn per kamer/suite per nacht en inclusief uitgebreid ontbijt voor twee personen.
 • Voor extra personen in de suites rekenen wij 27,50 euro per persoon per nacht, inclusief uitgebreid ontbijt. Kinderen ™ 2 jaar zijn gratis.
 • Indien je met 1 persoon gebruik maakt van een 2 persoonskamer geldt een korting van 10 euro per nacht .
 • De tarieven van de kamers/suites zijn afhankelijk van de betreffende periode. Kijk onder het kopje Kamers & suites voor de juiste prijzen per periode.
 • Seizoen 1 (november ™ maart) / Seizoen 2 (april ™ oktober).
 • Tarieven vermeld op de website zijn inclusief het gebruik van water, elektriciteit, airconditioning, bad- en bedlinnen en Wifi.
 • Tarieven vermeld op de website zijn inclusief btw en inclusief toeristenbelasting.
 • Tijdens Fallas, Tomatina en Moto GP hanteren wij afwijkende prijzen.
 • Tarieven vermeld op de website zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

3. Reservering en bevestiging

 • Een reserveringsaanvraag en/of reservering kan telefonisch, via Whatsapp of per e-mail worden aangegaan.
 • Wij brengen geen extra reserveringskosten in rekening.
 • Na ontvangst van je reserveringsaanvraag sturen wij een reserveringsbevestiging en dient een aanbetaling te worden voldaan. De reservering is pas definitief als je van ons een reserveringsbevestiging hebt ontvangen en de aanbetaling is voldaan.

4. Betaling

 • Wij verzoeken je binnen 7 dagen na ontvangst van deze reserveringsbevestiging 25 % van het totaalbedrag over te maken op onderstaande rekening, onder vermelding van je reserveringsnummer. Pas daarna is de reservering definitief.
 • De restantbetaling (75 % van het totaalbedrag) dien je uiterlijk 4 weken voor aankomst over te maken.
 • Bij een reservering binnen 4 weken voor aankomst verzoeken wij het gehele bedrag per omgaande over te maken.
 • Aanbetaling en restantbetaling kunnen overgemaakt worden naar: NL53 INGB 0004237772 t.n.v. CWE Antonissen. BIC (SWIFT) code van ING is INGBNL2A.
 • Kosten voor het gebruik van de honesty-bar, aanschuifavonden, lunches en snacks dien je bij vertrek contant af te rekenen. De prijzen hiervan vind je terug op de lijst bij de honesty-bar en in de huiskamer.
 • Belastingen en andere kosten: In de prijs is de BTW en toeristenbelasting inbegrepen. Servicekosten niet van toepassing.
 • De betaling van de door ons gemaakte reserveringen voor arrangementen, activiteiten en overige diensten voor aankomst dienen per omgaande per bankbetaling te worden voldaan tenzij anders vermeld.
 • Betalingen met pin of creditcard zijn bij ons helaas niet mogelijk. Betaling enkel door middel van overmaking op bank of cash. Betaling kan ter plekke. In het dorp Godelleta zijn verschillende bankautomaten aanwezig.

 • Bij boeking vragen wij GEEN borg. Wij gaan ervan uit dat jij net zo met onze eigendommen omgaat als die van jouzelf en mocht er een ongelukje gebeuren, dat jij dat bij ons meldt. Dan lossen we dat gewoon samen op.

5. Annulering

 • Annuleringen worden uitsluitend per e-mail geaccepteerd onder vermelding van je reserveringsnummer.
 • Indien de reserveringsovereenkomst wordt geannuleerd, worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

TOT 6 WEKEN VOOR AANKOMST: 25% van de totale verblijf som.
TOT 4 WEKEN VOOR AANKOMST: 75% van de totale verblijf som.
VANAF 2 WEKEN VOOR EN VANAF DE DAG VAN AANKOMST: 100% van de totale verblijf som.

 • Bij een no show is de volledige verblijf som verschuldigd.
 • Wij adviseren je een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

6. Overmacht

 • In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Casa Mas Montañas gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de accommodatie kan worden gevergd.

7. Aansprakelijkheid

 • Casa Mas Montañas kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart Casa Mas Montañas tegen aanspraken dienaangaande. Casa Mas Montañas is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de accommodatie. Casa Mas Montañas is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de gast.
 • Casa Mas Montañas kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de eigenaren.
 • Het gebruik van zwembad geschiedt op eigen risico. Casa Mas Montañas kan niet aansprakelijk worden gehouden voor lichamelijk letsel of schade aan persoonlijke eigendommen door het gebruik hiervan.

8. Schade

 • Gasten dienen zich naar behoren te gedragen en het gastenverblijf te gebruiken overeenkomstig de door de accommodatie of de eigenaren gegeven redelijke gebruiksinstructies.
 • De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan Casa Mas Montañas of de daarin aanwezige zaken of personen toegebracht schade.
 • Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaren te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast te worden vergoed.
 • Bij verlies van sleutels/handzender of schade hieraan worden alle hieruit voortvloeiende kosten bij de gast in rekening gebracht.